Akio Hasegawa

Amazon » eBay »

Akio Hasegawa ator, Shiroku nureta natsu (1979), Zoku ningen kakumei (1976) e Gold, Code of the Sea (1975).

Akio Hasegawa

  • Nome: Akio Hasegawa

Akio Hasegawa's filmografia

Ator

Akio está listado como ator 13 títulos.

Shiroku nureta natsu

Shiroku nureta natsu
Osamu Hisamo
Filme, 1979


Zoku ningen kakumei

Zoku ningen kakumei
Filme, 1976


Gold, Code of the Sea

Gold, Code of the Sea
Kiyoshi Horiuchi
Filme, 1975


Estratégias Policiais

Estratégias Policiais
Yasuki Fukuda
Filme, 1974


Cherry Blossoms in the Air

Cherry Blossoms in the Air
Yamada
Filme, 1970


Gateway to Glory

Gateway to Glory
Filme, 1970


The Falcon Fighters

The Falcon Fighters
Filme, 1969


Sangyo supai

Sangyo supai
Takashi Sugimoto
Filme, 1968


Lone Wolf Isazo

Lone Wolf Isazo
Filme, 1968


Zero Fighters

Zero Fighters
Filme, 1965


filmes Akio Hasegawa como ator.