Plastic Little: The Adventures of Captain Tita Cartaz

Plastic Little: The Adventures of Captain Tita Cartaz

Plastic Little: The Adventures of Captain Tita

Amazon » eBay »

"Plastic Little: The Adventures of Captain Tita" 48 minuto comedy / sci-fi / animation 1994, dirigido por Kinji Yoshimoto. O elenco principal é composto por Yousuke Akimoto, Yuriko Fuchizaki, Hekiru Shiina e Norio Wakamoto.

Plastic Little: The Adventures of Captain Tita

Detalhes

  • Título: Plastic Little: The Adventures of Captain Tita
  • Ano: 1994
  • Géneros: Comedy, sci-fi, animation
  • Duração: 48m

Elenco & Equipa

Dirigido por
Papéis