Akira Fushimi

Amazon » eBay »

Akira Fushimi writer, Tokyo Kid (1950), Mokuseki (1940) e What Did the Lady Forget? (1937).

Akira Fushimi

  • Nome: Akira Fushimi

Akira Fushimi's filmografia

Writer

Akira está listado como writer 17 títulos.

Tokyo Kid

Tokyo Kid
Filme, 1950


Mokuseki

Mokuseki
Filme, 1940


Kôjô no tsuki

Kôjô no tsuki
Filme, 1937


Hanamuko no negoto

Hanamuko no negoto
Filme, 1935


Jinsei no onimotsu

Jinsei no onimotsu
Filme, 1935


Ikitoshi ikerumono

Ikitoshi ikerumono
Filme, 1934


Hanayome no negoto

Hanayome no negoto
Filme, 1933


Japanese King Kong

Japanese King Kong
Filme, 1933


I Was Born, But...

I Was Born, But...
Filme, 1932


I Flunked, But...

I Flunked, But...
Filme, 1930


Treasure Mountain

Treasure Mountain
Filme, 1929


Dias de juventude

Dias de juventude
Filme, 1929


Nikutaibi

Nikutaibi
Filme, 1928


filmes Akira Fushimi como writer.